Rule #1: Life is supposed to be fun!

“Thứ nguyên” trong Google Analytics là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

“Thứ nguyên” trong Google Analytics là gì?

  • So sánh dữ liệu giữa hai phạm vi ngày.
  • Tổng doanh thu mà một doanh nghiệp đã đạt được trong một phạm vi ngày nhất định.
  • Một báo cáo cung cấp thông tin về khán giả của bạn.
  • Thuộc tính của tập dữ liệu có thể được sắp xếp để phân tích tốt hơn.

Câu trả lời đúng là: Một thuộc tính của tập dữ liệu có thể được tổ chức để phân tích tốt hơn.

Giải thích: Thứ nguyên là thuộc tính của dữ liệu của bạn. Ví dụ: thứ nguyên Thành phố cho biết thành phố, ví dụ: “Paris” hoặc “New York”, nơi bắt đầu một phiên. Thứ nguyên Trang cho biết URL của một trang được xem.

.

.

.

 “Phương diện” trong Google Analytics là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095