Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch nào cần có thẻ thủ công trên URL đích để có thể theo dõi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch nào cần có thẻ thủ công trên URL đích để có thể theo dõi?

  • Các chiến dịch Google Ads
  • Google Analytics và các chiến dịch email
  • Không có cái nào ở trên
  • Các chiến dịch email

Câu trả lời đúng là: chiến dịch Email

Giải thích : Các chiến dịch email được theo dõi bằng cách sử dụng các thẻ thủ công bởi các chuyên gia tiếp thị qua email. Bằng cách thêm các thông số chiến dịch vào URL của mình, bạn có thể xác định các chiến dịch email gửi lưu lượng truy cập đến trang web của mình. Khi người dùng nhấp vào liên kết giới thiệu, các thông số này sẽ được gửi đến Analytics, vì vậy bạn có thể thấy hiệu quả của từng chiến dịch trong báo cáo của mình. Bạn có thể tính toán ROI, kiểm tra tính hiệu quả và A / B kiểm tra các bản sao quảng cáo và thông điệp của chiến dịch tiếp thị qua email của mình bằng cách sử dụng các thông số gắn thẻ thủ công.

Gửi các thẻ theo dõi chiến dịch qua email

Sau đây là các thẻ thủ công để theo dõi chiến dịch email.

  1. utm_source =
  2. utm_medium =
  3. utm_campaign =
  4. utm_term =
  5. utm_content =

utm_term và utm_content là các thẻ tùy chọn. Ngoài các thẻ này, tất cả đều bắt buộc phải xác định.

Công cụ tạo URL chiến dịch được sử dụng để gắn thẻ chiến dịch tiếp thị qua email của bạn theo cách thủ công.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1033863

.

.

.

Chiến dịch nào cần có thẻ thủ công trên URL đích để có thể theo dõi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095