Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn tạo Mục tiêu đích đến là một lần đăng ký nhận bản tin và người dùng hoàn tất việc đăng ký nhận bản tin 3 lần trong 3 phiên hoạt động riêng biệt, vậy Google Analytics sẽ tính bao nhiêu lượt chuyển đổi mục tiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn tạo Mục tiêu đích đến là một lần đăng ký nhận bản tin và người dùng hoàn tất việc đăng ký nhận bản tin 3 lần trong 3 phiên hoạt động riêng biệt, vậy Google Analytics sẽ tính bao nhiêu lượt chuyển đổi mục tiêu?

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Câu trả lời đúng là: 3 Chuyển đổi Mục tiêu

Giải thích : Mục tiêu được định cấu hình ở cấp chế độ xem. Mục tiêu có thể được áp dụng cho các trang hoặc màn hình cụ thể mà người dùng của bạn truy cập, số lượng trang / màn hình họ xem trong một phiên , thời gian họ ở lại trên trang web hoặc ứng dụng của bạn và các sự kiện họ kích hoạt khi ở đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095