Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chế độ xem có thể bao gồm dữ liệu trang web được thu thập trước khi chế độ xem được tạo.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chế độ xem có thể bao gồm dữ liệu trang web được thu thập trước khi chế độ xem được tạo.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích : Chế độ xem báo cáo là cấp trong tài khoản Analytics nơi bạn có thể truy cập các báo cáo và công cụ phân tích. Analytics tự động tạo một chế độ xem chưa được lọc cho mọi thuộc tính trong tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể thiết lập nhiều chế độ xem trên một thuộc tính. Bất kỳ dữ liệu nào bạn gửi đến thuộc tính Analytics sẽ tự động xuất hiện trong tất cả các chế độ xem được liên kết với thuộc tính đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095