Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thứ nguyên nào không được bao gồm trong phần báo cáo AdWords của Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thứ nguyên nào không được bao gồm trong phần báo cáo AdWords của Google Analytics?

  • Điều chỉnh giá thầu
  • Từ khóa
  • Nhấp chuột không hợp lệ
  • URL đích
  • Quảng cáo video TrueView

Câu trả lời đúng là: Nhấp chuột không hợp lệ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095