Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một khách truy cập đến trang web của bạn nhưng ngừng xem các trang và tạo sự kiện. Điều nào sau đây sẽ xảy ra theo mặc định?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một khách truy cập đến trang web của bạn nhưng ngừng xem các trang và tạo sự kiện. Điều nào sau đây sẽ xảy ra theo mặc định?

  • Google Analytics không theo dõi các phiên theo mặc định
  • Phiên của khách truy cập hết hạn sau 5 phút không hoạt động
  • Phiên của khách truy cập hết hạn sau 30 phút không hoạt động
  • Phiên của khách truy cập sẽ hết hạn sau khi khách truy cập đã thoát khỏi trang web của bạn

Câu trả lời đúng là: Phiên của khách truy cập hết hạn sau 30 phút không hoạt động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095