Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo Trễ thời gian cho biết điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo Trễ thời gian cho biết điều gì?

  • Trễ thời gian giữa các lần hoàn thành mục tiêu
  • Trễ về thời gian tải của trang web
  • Trễ thời gian giữa phiên ban đầu và hoàn thành mục tiêu
  • Độ trễ thời gian giữa các lần xem trang trong kênh mục tiêu

Câu trả lời đúng là: Trễ thời gian giữa phiên ban đầu và hoàn thành mục tiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095