Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thử nghiệm giúp đạt được phương pháp đo lường tốt nhất bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thử nghiệm giúp đạt được phương pháp đo lường tốt nhất bằng cách nào?

 • Bằng cách hỗ trợ thu thập nhiều điểm dữ liệu
 • Bằng cách thúc đẩy chiến lược ngân sách vĩ mô
 • Bằng cách giúp chỉ định tín dụng trên các điểm tiếp xúc
 • Bằng cách cung cấp cách xác thực và kiểm tra thông tin chi tiết
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách cung cấp cách xác thực và kiểm tra thông tin chi tiết

  Giải thích: Thử nghiệm góp phần tạo ra phương pháp đo lường tốt nhất bằng cách đóng vai trò là công cụ kiểm tra và xác thực để thu được thông tin chi tiết. Việc tích hợp điều này với phân bổ, giúp hiểu rõ hành trình của khách hàng và phân bổ tín dụng trên các điểm tiếp xúc, cũng như Mô hình hỗn hợp tiếp thị (MMM) định hình chiến lược ngân sách vĩ mô, mang lại một cách tiếp cận mạnh mẽ để đo lường Lợi tức đầu tư (ROI).

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095