Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thử nghiệm góp phần như thế nào vào phương pháp đo lường tốt nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thử nghiệm góp phần như thế nào vào phương pháp đo lường tốt nhất?

 • Thử nghiệm được dùng để thúc đẩy chiến lược ngân sách vĩ mô.
 • Thử nghiệm giúp chỉ định tín dụng trên các điểm tiếp xúc.< /li>
 • Thử nghiệm hỗ trợ thu thập nhiều điểm dữ liệu.
 • Thử nghiệm là một cách để xác thực và kiểm tra thông tin chi tiết.
 • Câu trả lời đúng là: Thử nghiệm là một cách để xác thực và kiểm tra những hiểu biết sâu sắc.

  Giải thích: Thử nghiệm nâng cao đáng kể phương pháp đo lường tốt nhất bằng cách cung cấp phương tiện để xác thực và kiểm tra thông tin chuyên sâu. Điều này, kết hợp với các phương pháp phân bổ để hiểu hành trình của khách hàng và ấn định tín dụng trên các điểm tiếp xúc, cũng như việc sử dụng Mô hình hỗn hợp tiếp thị (MMM) để thúc đẩy chiến lược ngân sách vĩ mô, mang đến một cách tiếp cận toàn diện để đo lường Lợi tức đầu tư (ROI).

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095