Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B như thế nào?

 • Chúng thường yêu cầu cỡ mẫu nhỏ hơn và phân tích thống kê ít phức tạp hơn.
 • Cả hai đều yêu cầu hạn chế nhóm để xác định phiên bản nào của quảng cáo hoạt động tốt hơn.
 • Họ đo lường mức độ hiệu quả tương đối của các phiên bản khác nhau của chiến dịch tiếp thị.
 • Chúng xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không của người tiêu dùng.
 • Câu trả lời đúng là: Chúng xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không của người tiêu dùng.

  Giải thích: Thử nghiệm gia tăng khác biệt với thử nghiệm A/B bằng cách đánh giá mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không của người tiêu dùng. Trong những thí nghiệm này, hành vi của nhóm đối chứng và nhóm can thiệp được so sánh để đo lường tác động của một biến số cụ thể. Nhóm kiểm soát trong thử nghiệm mức độ gia tăng, còn được gọi là nhóm cản trở, không xem quảng cáo, không giống như trong thử nghiệm A/B trong đó hai phiên bản quảng cáo được thử nghiệm để xem phiên bản nào hoạt động tốt hơn mà không có nhóm cản trở.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095