Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thông tin nhân khẩu học và danh mục sở thích trong Analytics đến từ cookie của bên thứ ba DoubleClick

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thông tin nhân khẩu học và danh mục sở thích trong Analytics đến từ cookie của bên thứ ba DoubleClick

  • Cookie của bên thứ nhất Adwords
  • Thông tin bạn tải lên từ CRM của mình
  • Dữ liệu khảo sát do người dùng điền vào
  • Cookie của bên thứ ba DoubleClick
  • Trình quản lý thẻ của Google

Đáp án đúng là: Cookie của bên thứ ba DoubleClick

Giải thích: Dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích đến từ cookie DoubleClick của bên thứ ba (đối với lưu lượng truy cập web) và từ số nhận dạng ẩn danh cho ứng dụng dành cho thiết bị di động (tức là ID quảng cáo cho Android và IDFA cho iOS). Cả analytics.js và ga.js đều không thu thập dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095