Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phễu đa kênh sẽ giúp xác định giá trị chuyển đổi của từ khóa có trả tiền

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phễu đa kênh sẽ giúp xác định giá trị chuyển đổi của từ khóa có trả tiền

  • Phễu đa kênh
  • Thời gian thực
  • CPM
  • CTR
  • Không có câu trả lời nào trong số này

Đáp án đúng là: Phễu đa kênh

Giải thích: Báo cáo Phễu đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, chuỗi tương tác (tức là nhấp chuột / giới thiệu từ các kênh) dẫn đến mỗi chuyển đổi và giao dịch.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1191180?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095