Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số hành vi này cho biết số lượng phiên bao gồm một lượt xem các trang

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số hành vi này cho biết số lượng phiên bao gồm một lượt xem các trang

  • Tỷ lệ thoát
  • Lượt truy cập duy nhất
  • Số lần xem trang duy nhất
  • Số lần xem trang
  • Lượt truy cập

Đáp án đúng là: Số lần xem trang duy nhất

Giải thích: Thống kê số lần xem trang duy nhất đại diện cho số lượng người dùng cá nhân đã tải một trang nhất định mỗi phiên. Mỗi người dùng chỉ được tính một lần trong mỗi phiên, bất kể số lượng trang được mở bởi cùng một người dùng.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2695658?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095