Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giao thức đo lường được sử dụng để gửi dữ liệu từ hệ thống điểm bán hàng được kết nối web tới Google Analytics

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giao thức đo lường được sử dụng để gửi dữ liệu từ hệ thống điểm bán hàng được kết nối web tới Google Analytics

  • mã theo dõi javaScript
  • Thông số Theo dõi Chiến dịch
  • SDK di động của Google Analytics
  • Giao thức đo lường
  • Bất kỳ điều nào trong số này sẽ phù hợp

Đáp án đúng là: Giao thức đo lường

Giải thích: Bộ quy tắc tiêu chuẩn để thu thập và gửi lượt truy cập từ bất kỳ thiết bị kết nối internet nào tới Google Analytics. Giao thức đo lường cho phép bạn gửi dữ liệu đến Google Analytics từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối internet.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6086079?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095