Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai chỉ số dưới đây sẽ là KPI tốt nhất để đo lường hiệu suất

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai chỉ số dưới đây sẽ là KPI tốt nhất để đo lường hiệu suất

  • Tỷ lệ thoát và thời lượng phiên trung bình
  • Số lần xem trang và doanh thu
  • Số lần xem trang và tỷ lệ thoát
  • Doanh thu và giá trị đặt hàng trung bình

Đáp án đúng là: Doanh thu và giá trị đặt hàng trung bình

Giải thích: Các KPI sau (Các Chỉ số Hiệu suất Chính) thường được doanh nghiệp trong ngành của bạn sử dụng:

  • ROI YoY (Lợi tức đầu tư, hàng năm)
  • CPA YoY (Giá mỗi chuyển đổi, hàng năm)
  • ROAS YoY (Lợi tức chi tiêu quảng cáo, hàng năm)
  • Tăng trưởng giá trị giao dịch trung bình theo năm
  • Doanh thu trên mỗi sản phẩm / tuyến đường / khách sạn

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6155521?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095