Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các báo cáo cho phép xác định các thuật ngữ mà khách truy cập sử dụng để thực hiện các tìm kiếm trong trang web

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các báo cáo cho phép xác định các thuật ngữ mà khách truy cập sử dụng để thực hiện các tìm kiếm trong trang web

  • Báo cáo Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm
  • Báo cáo Từ khoá
  • Báo cáo Tìm kiếm Trang web
  • Danh mục sở thích

Đáp án đúng là: Báo cáo Tìm kiếm Trang web

Giải thích : Nếu bạn sử dụng tìm kiếm trang web nội bộ, hãy sử dụng Báo cáo tìm kiếm trang web để tìm hiểu những gì người dùng đang tìm kiếm sau khi họ đã ở trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của mình.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2531545?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095