Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thiết lập mục tiêu cho phép bạn xem Danh sách các giao dịch

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thiết lập mục tiêu cho phép bạn xem Danh sách các giao dịch

  • Một danh sách các giao dịch
  • Doanh thu từ thương mại điện tử
  • Tỷ lệ thoát
  • Tỷ lệ chuyển đổi

Đáp án đúng là: Một danh sách các giao dịch

Giải thích: Mục tiêu được định cấu hình ở cấp chế độ xem. Mục tiêu có thể được áp dụng cho các trang hoặc màn hình cụ thể mà người dùng của bạn truy cập, số lượng trang / màn hình họ xem trong một phiên, thời gian họ ở lại trên trang web hoặc ứng dụng của bạn và các sự kiện họ kích hoạt khi ở đó.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095