Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số liệu nào sau đây sẽ hữu ích trong việc hiển thị từ khóa là một phần của đường dẫn chuyển đổi

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số liệu nào sau đây sẽ hữu ích trong việc hiển thị từ khóa là một phần của đường dẫn chuyển đổi

 • Tỷ lệ thoát
 • Số lần hiển thị
 • Lượt truy cập
 • Chuyển đổi được Hỗ trợ
 • Số lần nhấp chuột

Đáp án đúng là: Chuyển đổi được Hỗ trợ

Giải thích: Báo cáo phễu đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, chuỗi tương tác (tức là nhấp chuột / giới thiệu từ các kênh) dẫn đến mỗi chuyển đổi và giao dịch. Theo mặc định, chỉ các tương tác trong vòng 30 ngày qua mới được đưa vào đường dẫn chuyển đổi, nhưng bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này từ 1-90 ngày bằng cách sử dụng công cụ chọn Cửa sổ xem lại ở đầu mỗi báo cáo. Dữ liệu đường dẫn chuyển đổi bao gồm các tương tác với hầu như tất cả các kênh kỹ thuật số. Các kênh này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • tìm kiếm có trả tiền và không phải trả tiền (trên tất cả các công cụ tìm kiếm cùng với các từ khóa cụ thể được tìm kiếm)
 • các trang web giới thiệu
 • chi nhánh
 • mạng xã hội
 • bản tin email
 • các chiến dịch tùy chỉnh mà bạn đã tạo, bao gồm cả các chiến dịch ngoại tuyến gửi lưu lượng truy cập đến các URL vô nghĩa

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1191180?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095