Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thiết lập cho giao dịch Bảo đảm có lập trình khác với giao dịch ưu tiên như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thiết lập cho giao dịch Bảo đảm có lập trình khác với giao dịch ưu tiên như thế nào?

  • Nhà xuất bản cần đồng ý về nhắm mục tiêu và danh mục cho một giao dịch đấu giá mở
  • Giao dịch Bảo đảm có lập trình có sẵn trong nhắm mục tiêu Nguồn khoảng không quảng cáo của thứ tự chèn
  • Nhà xuất bản thiết lập mục hàng trong Display & Video 360 cho bất kỳ giao dịch Bảo đảm có lập trình nào
  • Nhà xuất bản cần đồng ý về số lần hiển thị và giá cố định cho giao dịch Bảo đảm có lập trình

Câu trả lời đúng là: Nhà xuất bản cần đồng ý về số lần hiển thị và giá cố định cho giao dịch Bảo đảm có lập trình

Giải thích : Thỏa thuận ưu tiên là mối quan hệ độc quyền, giữa nhà quảng cáo với nhà xuất bản để mua khoảng không quảng cáo có lập trình trong môi trường an toàn với thương hiệu. Giao dịch ưu tiên cung cấp cho nhà quảng cáo quyền truy cập cái nhìn đầu tiên vào khoảng không quảng cáo tùy chỉnh, không bảo đảm ở mức CPM cố định.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3289692

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095