Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để có thể cấp cho nhà quảng cáo quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo TrueView?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để có thể cấp cho nhà quảng cáo quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo TrueView?

  • Thêm phí truyền thông 4 phần trăm vào mô hình doanh thu của đối tác
  • Thêm YouTube vào các trang web được nhắm mục tiêu trong kênh TrueView
  • Thêm YouTube vào danh sách các sàn giao dịch được chấp nhận trong cài đặt của Đối tác
  • Chấp nhận Điều khoản & Điều kiện và Phí trong cài đặt của Đối tác

Câu trả lời đúng là: Chấp nhận Điều khoản & Điều kiện và Phí trong cài đặt của Đối tác

Giải thích : Trong “Chi tiết cơ bản” của đối tác, hãy chấp nhận thỏa thuận “Điều khoản & điều kiện để truy cập TrueView”, sau đó chọn nhà quảng cáo nào bạn muốn bật để truy cập TrueView. Bạn sẽ không thể tạo mục hàng TrueView cho đến khi bạn chấp nhận các điều khoản này.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6274611

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095