Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để bạn thêm xác minh của bên thứ ba vào quảng cáo khi Campaign Manager là máy chủ quảng cáo của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để bạn thêm xác minh của bên thứ ba vào quảng cáo khi Campaign Manager là máy chủ quảng cáo của bạn?

  • Tải xuống thẻ Campaign Manager, thêm vào thẻ Display & Video 360 và thực hiện tải lên hàng loạt SDF
  • Thêm thẻ Display & Video 360 vào Campaign Manager bằng liên kết theo dõi của xác minh bên thứ ba
  • Thêm mã tích hợp vào Chi tiết cơ bản của nhà quảng cáo và tải thẻ lên Display & Video 360
  • Trong Display & Video 360, hãy sử dụng tính năng trình bao bọc thẻ tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Trong Display & Video 360, hãy sử dụng tính năng trình bao bọc thẻ tùy chỉnh

Giải thích : Để cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại việc phân phát quảng cáo trên các trang web không chính xác, bạn có thể bọc quảng cáo của mình bằng công nghệ từ các dịch vụ xác minh của bên thứ ba, điều này có thể ngăn quảng cáo của bạn vô tình phân phát trên sai phương tiện. Display & Video 360 hiện hỗ trợ xác minh của bên thứ ba cho các quảng cáo hiển thị thông qua Integral Ad Science, DoubleVerify và Moat, mặc dù hầu hết các dịch vụ xác minh của bên thứ ba sau giá thầu khác sẽ hoạt động. Việc bao bọc các quảng cáo do Campaign Manager lưu trữ sẽ ngăn không cho dữ liệu chi phí Display & Video 360 đồng bộ hóa với Campaign Manager.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2995609

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095