Rule #1: Life is supposed to be fun!

Môi trường nào hỗ trợ nhắm mục tiêu vùng lân cận?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Môi trường nào hỗ trợ nhắm mục tiêu vùng lân cận?

  • Góc nhìn đúng
  • Web di động
  • Web máy tính để bàn trên điện thoại di động
  • Ứng dụng di động

Câu trả lời đúng là: Ứng dụng di động

Giải thích : Nhắm mục tiêu vùng lân cận được giới hạn cho khoảng không quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sử dụng nhắm mục tiêu vùng lân cận để tìm kiếm chuỗi doanh nghiệp, các điểm ưa thích riêng lẻ (POI), địa chỉ đường phố và tọa độ vĩ độ / kinh độ. Cũng dán vào một danh sách được phân tách bằng dòng gồm các địa chỉ đường phố và tọa độ vĩ độ / kinh độ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2705812

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095