Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào hỗ trợ xác minh trước giá thầu với Integral Ad Science?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào hỗ trợ xác minh trước giá thầu với Integral Ad Science?

  • Bộ đệm
  • Ứng dụng di động
  • Góc nhìn đúng
  • Hiển thị

Câu trả lời đúng là: hiển thị

Giải thích : Sau khi kích hoạt xác minh chất lượng phương tiện của bên thứ ba, bạn có thể bắt đầu mua khoảng không quảng cáo từ các trang web nơi Display & Video 360 có dữ liệu phân loại IAS. Trong các chiến dịch của bạn, Display & Video 360 sẽ xác định mức độ an toàn thương hiệu của mỗi lần hiển thị bằng cách sử dụng URL của lần hiển thị để tra cứu thông tin an toàn thương hiệu từ IAS.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/3297897

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095