Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo nguyên tắc ABCD về thiết kế quảng cáo của Google dành cho YouTube, có hai cách nào mà Google khuyên bạn làm để kết nối với người xem của mình (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo nguyên tắc ABCD về thiết kế quảng cáo của Google dành cho YouTube, có hai cách nào mà Google khuyên bạn làm để kết nối với người xem của mình (Hãy chọn hai đáp án).

  • Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí và giảm giá để thu hút người xem quảng cáo.
  • Làm chậm tốc độ của quảng cáo và dành thời gian giao tiếp.
  • Đánh lừa người xem nghĩ rằng họ đang xem thứ gì đó khác biệt.
  • Sử dụng sự hài hước để tăng khả năng truy lại quảng cáo, nhận thức về thương hiệu và lượng người xem.
  • Phá vỡ bức tường thứ tư trong quảng cáo của bạn bằng cách nói trực tiếp với người xem.

Câu trả lời đúng là: Sử dụng sự hài hước để tăng khả năng truy lại quảng cáo, nhận thức về thương hiệu và lượng người xem. và Phá vỡ bức tường thứ tư trong quảng cáo của bạn bằng cách nói chuyện trực tiếp với người xem.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095