Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đại lý quảng cáo của Janice gặp một khách hàng muốn biết thói quen thưởng thức nội dung đa phương tiện đã phát triển như thế nào theo thời gian trước khi muốn chi tiêu ngân sách của mình cho YouTube. Khách hàng đó quan tâm đến thiết bị di động và muốn biết về phần trăm thời gian xem YouTube diễn ra trên thiết bị di động. Thời gian xem trên YouTube trên thiết bị di động là bao nhiêu phần trăm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đại lý quảng cáo của Janice gặp một khách hàng muốn biết thói quen thưởng thức nội dung đa phương tiện đã phát triển như thế nào theo thời gian trước khi muốn chi tiêu ngân sách của mình cho YouTube. Khách hàng đó quan tâm đến thiết bị di động và muốn biết về phần trăm thời gian xem YouTube diễn ra trên thiết bị di động.
Thời gian xem trên YouTube trên thiết bị di động là bao nhiêu phần trăm?

  • 25% thời gian xem trên YouTube diễn ra trên thiết bị di động.
  • 75% thời gian xem trên YouTube diễn ra trên thiết bị di động.
  • Google không chia sẻ số liệu về thời gian xem của thiết bị cho YouTube.
  • 60% thời gian xem trên YouTube diễn ra trên thiết bị di động.

Câu trả lời đúng là: 60% thời gian xem trên YouTube xảy ra trên thiết bị di động.

.

.

.

Công ty quảng cáo của Janice đã tiếp cận một khách hàng muốn hiểu thói quen sử dụng phương tiện truyền thông đã phát triển như thế nào, trước khi chi ngân sách của họ trên YouTube. Họ tập trung vào thiết bị di động và muốn biết phần trăm thời gian xem YouTube diễn ra trên thiết bị di động. Phần trăm thời gian xem YouTube trên thiết bị di động là bao nhiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095