Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối tác video của Google là quan hệ đối tác được hình thành thông qua dịch vụ quảng cáo nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối tác video của Google là quan hệ đối tác được hình thành thông qua dịch vụ quảng cáo nào?

  • Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google
  • Google Analytics 360
  • Google Marketing Platform
  • Google AdSense , Google AdMob và Google Admanager

Câu trả lời đúng là: Google AdSense , Google AdMob và Google Admanager

.

.

.

Đối tác video của Google là quan hệ đối tác hình thành từ dịch vụ Quảng cáo nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095