Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo nghiên cứu theo dõi hành vi mắt của Ipsos thì trung bình có bao nhiêu quảng cáo truyền hình không có ai để mắt đến?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo nghiên cứu theo dõi hành vi mắt của Ipsos thì trung bình có bao nhiêu quảng cáo truyền hình không có ai để mắt đến?

  • 25%
  • 40%
  • 70%
  • 55%

Câu trả lời đúng là: 55%

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095