Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách nào sau đây là phương pháp hay nhất để tạo quảng cáo đệm hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách nào sau đây là phương pháp hay nhất để tạo quảng cáo đệm hiệu quả?

  • Tạo một quảng cáo đệm duy nhất để truyền tải toàn bộ thông điệp của bạn
  • Cắt giảm: 30 điểm TV của bạn
  • Không bao gồm thương hiệu
  • Tập trung vào một sản phẩm, tính năng hoặc thông điệp thương hiệu

Câu trả lời đúng là: Tập trung vào một sản phẩm, tính năng hoặc thông điệp thương hiệu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095