Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn là một thị trường xe hơi trực tuyến. Giải pháp đối tượng nào có thể giúp chiến dịch của khách hàng của bạn tiếp cận những người trong quá trình mua ô tô?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn là một thị trường xe hơi trực tuyến. Giải pháp đối tượng nào có thể giúp chiến dịch của khách hàng của bạn tiếp cận những người trong quá trình mua ô tô?

  • Hình thức tiêu dùng
  • Tùy chỉnh lượng khán giả vừa đủ
  • Sự kiện trong đời
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là: Đối tượng trong thị trường

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095