Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ví dụ nào dưới đây không phải là ví dụ về Đối tượng nâng cao?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ví dụ nào dưới đây không phải là ví dụ về Đối tượng nâng cao?

  • Chung sở thích
  • Trong thị trường
  • Sự kiện cuộc đời
  • Nam 21-34

Câu trả lời đúng là: Nam 21-34

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095