Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo mặc định, Google Analytics không thể thu thập dữ liệu từ hệ thống nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo mặc định, Google Analytics không thể thu thập dữ liệu từ hệ thống nào?

  • Thiêt bị di động
  • Hệ thống điểm bán hàng trực tuyến
  • Trang web
  • Cơ sở dữ liệu hàng tồn kho ngoại tuyến

Câu trả lời đúng là: Cơ sở dữ liệu hàng tồn kho ngoại tuyến

Giải thích: Google analytic không thể thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khoảng không quảng cáo Ngoại tuyến theo mặc định. Bạn cần “Nhập dữ liệu” cho công việc này. Nhập dữ liệu cho phép bạn kết hợp dữ liệu do hệ thống kinh doanh ngoại tuyến của bạn tạo với dữ liệu trực tuyến do Analytics thu thập. Điều này có thể giúp bạn tổ chức, phân tích và hành động dựa trên chế độ xem dữ liệu thống nhất này theo những cách phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh cụ thể và duy nhất của bạn. Nhập dữ liệu cho phép bạn tải lên dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, CRM và cơ sở dữ liệu khoảng không quảng cáo ngoại tuyến và kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu bạn thu thập qua Analytics.

Ví dụ: với tư cách là nhà xuất bản web, bạn có thể kết hợp các lần truy cập do Analytics thu thập với các thứ nguyên dữ liệu được xuất từ hệ thống CMS và CRM của bạn để phân tích những đóng góp tương đối của các tác giả cho trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095