Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với tính năng tự động gắn thẻ, Google Ads chứa thông số nào trong URL đích?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với tính năng tự động gắn thẻ, Google Ads chứa thông số nào trong URL đích?

  • utm =
  • urlid =
  • adid =
  • gclid =

Câu trả lời đúng là: gclid =

Khi bạn kích hoạt tự động – gắn thẻ , một tham số được gọi là gclid được thêm vào URL trang đích của bạn khi người dùng nhấp qua trang web của bạn từ quảng cáo. Ví dụ: nếu trang web của bạn là www.example.com, khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn, trang web sẽ xuất hiện trong thanh địa chỉ dưới dạng: www.example.com/?gclid=123xyz.

Nếu bạn không thấy thông số gclid được thêm vào URL của mình sau khi trang được tải đầy đủ, thì có khả năng trang web của bạn không được định cấu hình để xử lý các thông số truy vấn theo cách cho phép tự động gắn thẻ hoạt động.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/2938246

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095