Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các bộ lọc chế độ xem được áp dụng theo thứ tự nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các bộ lọc chế độ xem được áp dụng theo thứ tự nào?

  • Thứ tự ABC
  • Thứ tự ngẫu nhiên
  • Ngày thành lập
  • Thứ tự tuần tự

Câu trả lời đúng là: Thứ tự tuần tự

Giải thích: Bộ lọc chế độ xem được áp dụng theo thứ tự tuần tự. Theo mặc định, bộ lọc chế độ xem được áp dụng cho dữ liệu theo thứ tự mà bộ lọc được thêm vào. Vì vậy, nếu có các bộ lọc hiện tại cho một chế độ xem, thì bộ lọc mới của bạn sẽ được áp dụng sau chúng.

Nếu bạn áp dụng nhiều bộ lọc cho một chế độ xem, mỗi bộ lọc sẽ được áp dụng theo thứ tự chúng xuất hiện trong cài đặt bộ lọc của bạn. Vì vậy, nếu bạn có hai bộ lọc, dữ liệu sẽ đi qua bộ lọc đầu tiên trước khi chuyển qua bộ lọc thứ hai. Vì vậy, hãy lưu ý đến trình tự mà bạn áp dụng các bộ lọc của mình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1034823

.

.

.

Bộ lọc chế độ xem được áp dụng theo thứ tự nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095