Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo mặc định, Google Analytics chỉ có thể thu thập dữ liệu hành vi từ các hệ thống được kết nối web.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo mặc định, Google Analytics chỉ có thể thu thập dữ liệu hành vi từ các hệ thống được kết nối web.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích: Google Analytics giúp bạn nắm bắt và hiểu hành vi của người dùng trong hầu hết các loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động (iOS và Android), ứng dụng web và SaaS cũng như thiết bị IOT (internet vạn vật).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095