Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để theo dõi chiến dịch theo cách thủ công, bạn nên dùng 3 thông số chiến dịch nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để theo dõi chiến dịch theo cách thủ công, bạn nên dùng 3 thông số chiến dịch nào?

  • Nguồn, Nội dung và Thuật ngữ
  • Phương tiện, Nguồn và Nội dung
  • Chiến dịch, Nội dung và Thuật ngữ
  • Phương tiện, Nguồn và Chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Phương tiện, Nguồn và Chiến dịch

Giải thích: Trình tạo URL có sáu trường, nhưng bạn thường chỉ cần sử dụng Nguồn chiến dịch, Phương tiện chiến dịch và Tên chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095