Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết trang cuối cùng mà người dùng đã xem trước khi rời khỏi một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết trang cuối cùng mà người dùng đã xem trước khi rời khỏi trang web của bạn?

  • Báo cáo các trang
  • Báo cáo tất cả các trang
  • Báo cáo Trang đích
  • Báo cáo Trang thoát

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Trang thoát

Giải thích :   Báo cáo “Trang thoát” trong “Nội dung trang web” hiển thị các trang mà người dùng đã rời khỏi trang web của bạn. Bởi vì bạn không muốn người dùng thoát khỏi các trang quan trọng như thanh toán giỏ hàng, bạn nên xem xét định kỳ báo cáo này để giảm thiểu các lần thoát không mong muốn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095