Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo mặc định, bạn không thể xác định Đối tượng tiếp thị lại nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo mặc định, bạn không thể xác định Đối tượng tiếp thị lại nào?

  • Người dùng đã truy cập một trang cụ thể trên một trang web
  • Người dùng đã ghé thăm một cửa hàng thực
  • Người dùng nói một ngôn ngữ cụ thể
  • Người dùng đã phát video trên một trang web

Câu trả lời đúng là: Người dùng đã ghé thăm một cửa hàng thực

Theo mặc định , người dùng đã ghé thăm cửa hàng thực không thể được xác định là đối tượng Tiếp thị lại. Đối tượng tiếp thị lại là danh sách các cookie hoặc ID quảng cáo trên thiết bị di động đại diện cho một nhóm người dùng mà bạn muốn thu hút lại vì khả năng chuyển đổi của họ  . Bạn tạo đối tượng tiếp thị lại dựa trên hành vi của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của mình, sau đó sử dụng các đối tượng đó làm cơ sở cho các chiến dịch tiếp thị lại trong các tài khoản quảng cáo của bạn như Google Ads và Display & Video 360.

Nếu một người dùng ghé thăm cửa hàng thực của bạn hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động khuyến mại ngoại tuyến nào, thì tôi không thể thêm vào danh sách đối tượng tiếp thị lại. Danh sách đối tượng tiếp thị lại có thể được tạo với những người dùng đã tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc nền tảng trực tuyến nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095