Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhóm quy tắc nào quy định việc phân chia mức đóng góp cho các lượt bán hàng và chuyển đổi dựa trên điểm tiếp xúc trong đường dẫn chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhóm quy tắc nào quy định việc phân chia mức đóng góp cho các lượt bán hàng và chuyển đổi dựa trên điểm tiếp xúc trong đường dẫn chuyển đổi?

  • Nhóm kênh
  • Kênh đa kênh
  • Theo dõi chuyển đổi
  • Mô hình phân bổ

Câu trả lời đúng là: Mô hình phân bổ

Giải thích: Mô hình phân bổ là một quy tắc hoặc tập hợp các quy tắc xác định cách chỉ định tín dụng cho bán hàng và chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trong  đường dẫn chuyển đổi .

Ví dụ:   mô hình Tương tác cuối cùng trong Analytics chỉ định 100% tín dụng cho các điểm tiếp xúc cuối cùng (tức là các nhấp chuột) ngay trước khi bán hàng hoặc chuyển đổi. Ngược lại,   mô hình Tương tác đầu tiên chỉ định 100% tín dụng cho những người liên hệ bắt đầu đường dẫn chuyển đổi.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1662518

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095