Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn phải định cấu hình một bộ lọc chế độ xem như thế nào để chỉ bao gồm những người dùng từ Brazil và Argentina?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn phải định cấu hình một bộ lọc chế độ xem như thế nào để chỉ bao gồm những người dùng từ Brazil và Argentina?

  • Bộ lọc 1: bao gồm Brazil> Bộ lọc 2: bao gồm Argentina
  • Bộ lọc 1: loại trừ Peru hoặc Bolivia
  • Bộ lọc 1: bao gồm Argentina> Bộ lọc 2: bao gồm Brazil
  • Bộ lọc 1: bao gồm Brazil hoặc Argentina

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc 1: bao gồm Brazil hoặc Argentina

Giải thích: Để chỉ bao gồm người dùng từ Brazil và Argentina, Bộ lọc 1: bao gồm Brazil hoặc Argentina Bộ lọc Chế độ xem sẽ được định cấu hình. Điều kiện HOẶC được sử dụng khi bạn muốn chọn giá trị của bất kỳ ai trong số hai. Đó là lý do tại sao bộ lọc chế độ xem [ bao gồm Brazil hoặc Argentina ] sẽ được định cấu hình để chỉ bao gồm người dùng từ Brazil và Argentina.

.

.

.

Bạn phải định cấu hình một bộ lọc chế độ xem như thế nào để chỉ bao gồm những người dùng từ Brazil và Argentina

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095