Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo khuôn khổ ABCD, đâu là cách để thu hút người xem và cho họ lý do để xem quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo khuôn khổ ABCD, đâu là cách để thu hút người xem và cho họ lý do để xem quảng cáo?

  • Sử dụng màu sắc tươi sáng và tiếng ồn lớn để thu hút sự chú ý trong năm giây đầu tiên.
  • Thuê một nhà văn chuyên nghiệp để tạo kịch bản cho các chiến dịch YouTube của bạn.
  • Đầu tư vào hệ thống camera cao cấp để quay các đoạn quảng cáo video.
  • Tải trước câu chuyện bằng cách mở quảng cáo một cách có tác động và thu hút sự chú ý của họ.

Câu trả lời đúng là: Tải trước câu chuyện bằng cách mở quảng cáo với tác động và thu hút sự chú ý của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095