Rule #1: Life is supposed to be fun!

Arturo đã trình bày với một khách hàng chuyên bán đồ điện tử rằng khả năng phân tích chi tiết đối tượng theo nhân khẩu học của YouTube có thể tác động tới nỗ lực quảng cáo của vị khách hàng này. Anh hiểu rằng thông tin nhân khẩu học chi tiết giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng dựa trên những đặc điểm có thể định lượng và có giá trị đối với vị khách hàng đó. Hai trong số những đặc điểm có thể định lượng này là gì (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Arturo đã trình bày với một khách hàng chuyên bán đồ điện tử rằng khả năng phân tích chi tiết đối tượng theo nhân khẩu học của YouTube có thể tác động tới nỗ lực quảng cáo của vị khách hàng này.
Anh hiểu rằng thông tin nhân khẩu học chi tiết giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng dựa trên những đặc điểm có thể định lượng và có giá trị đối với vị khách hàng đó.
Hai trong số những đặc điểm có thể định lượng này là gì (Hãy chọn hai đáp án).

  • Sở thích âm nhạc
  • Các giao dịch mua trước đây
  • Loại thiết bị
  • Tình trạng sở hữu nhà
  • Thu nhập hộ gia đình

Các câu trả lời đúng là: Tình trạng sở hữu nhà và Thu nhập hộ gia đình

.

.

.

Arturo đã giải thích với một khách hàng bán đồ điện tử rằng đối tượng nhân khẩu học chi tiết của YouTube có thể ảnh hưởng đến nỗ lực quảng cáo của họ. Anh ấy biết thông tin nhân khẩu học chi tiết giúp nhà quảng cáo tiếp cận khán giả dựa trên các đặc điểm có thể định lượng được đối với khách hàng. Hai trong số các đặc điểm có thể định lượng này là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095