Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính của định dạng TrueView trong luồng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính của định dạng TrueView trong luồng là gì?

  • Nó giúp các nhà quảng cáo tối đa hóa lượt xem.
  • Phương thức thanh toán của nó dựa trên CPM mục tiêu.
  • Nó tối ưu hóa cho số lần hiển thị thay vì số lượt xem.
  • Nó tối ưu hóa cho phạm vi tiếp cận hiệu quả cao.

Câu trả lời đúng là: Nó giúp các nhà quảng cáo tối đa hóa lượt xem.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095