Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo dữ liệu của Google, sau khi xem quảng cáo trên điện thoại thông minh của họ, hơn một nửa số người:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo dữ liệu của Google, sau khi xem quảng cáo trên điện thoại thông minh của họ, hơn một nửa số người:

  • thực hiện tìm kiếm trên điện thoại di động
  • đi đến cửa hàng và mua sản phẩm
  • vào trang web của công ty và mua sản phẩm
  • gửi một văn bản

Câu trả lời đúng là: thực hiện tìm kiếm trên thiết bị di động

Giải thích : Hơn một nửa số người thực hiện tìm kiếm trên thiết bị di động sau khi nhìn thấy quảng cáo trên điện thoại thông minh của họ. (Theo dữ liệu của Google). Nó không chỉ là nhìn thấy quảng cáo. Nhưng ngay cả khi mọi người muốn biết, làm, đi hoặc mua, họ đều chuyển sang điện thoại thông minh của họ. Chính thức xác nhận rằng có nhiều tìm kiếm trên thiết bị di động hơn so với máy tính để bàn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095