Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động đã mua hàng gần đây có:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động đã mua hàng gần đây có:

  • đã nhấp để gọi cho một doanh nghiệp từ trang kết quả tìm kiếm
  • đã truy cập trang web của một doanh nghiệp từ trang kết quả tìm kiếm
  • đã gọi cho một doanh nghiệp tương tự từ điện thoại của họ
  • đã lưu một doanh nghiệp làm địa chỉ liên hệ trên điện thoại của họ

Câu trả lời đúng là: nhấp để gọi một doanh nghiệp từ trang kết quả tìm kiếm

Giải thích : Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động gần đây đã mua hàng đã nhấp để gọi cho một doanh nghiệp từ trang kết quả tìm kiếm. Cuộc gọi điện thoại vẫn là một kênh quan trọng để nghiên cứu và mua hàng, với 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động cho biết họ nhấp để gọi trực tiếp từ kết quả tìm kiếm để kết nối với một doanh nghiệp. Trên thực tế, quảng cáo của Google thu hút hơn 40 triệu cuộc gọi mỗi tháng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095