Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo bán hạt cà phê đã thêm từ khóa ‘Java’ vào một nhóm quảng cáo. nhà quảng cáo bán hạt cà phê thêm từ khóa ‘Java’ vào nhóm quảng cáo. Sau hai tuần, cô ấy chạy Báo cáo Hiệu suất Vị trí và nhận thấy rằng quảng cáo đang hiển thị trên các trang web về lập trình JavaScript.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo bán hạt cà phê đã thêm từ khóa ‘Java’ vào một nhóm quảng cáo. nhà quảng cáo bán hạt cà phê thêm từ khóa ‘Java’ vào nhóm quảng cáo. Sau hai tuần, cô ấy chạy Báo cáo Hiệu suất Vị trí và nhận thấy rằng quảng cáo đang hiển thị trên các trang web về lập trình JavaScript.

  • Thêm “Đậu Java” làm từ khóa phủ định
  • Thêm “Hạt cà phê” làm chủ đề
  • Làm rõ ràng trong bản sao quảng cáo rằng “java” đề cập đến cà phê, không phải javaScript
  • Loại trừ “Lập trình” dưới dạng chủ đề
  • Thêm “Đậu Java” làm từ khóa phủ định

Câu trả lời đúng là: Loại trừ “Lập trình” như một chủ đề

Giải thích: Một nhà quảng cáo bán hạt cà phê đã thêm từ khóa ‘Java’ vào nhóm quảng cáo. Một loại từ khóa ngăn không cho quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi một từ hoặc cụm từ nhất định. Nó yêu cầu Google không hiển thị quảng cáo của bạn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cụm từ đó. Ví dụ: khi bạn thêm “miễn phí” làm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình, bạn yêu cầu Google Ads không hiển thị quảng cáo của bạn cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ “miễn phí”. Trên Mạng hiển thị, quảng cáo của bạn ít có khả năng xuất hiện trên một trang web hơn khi các từ khóa phủ định của bạn khớp với nội dung của trang web.

Đọc thêm tại đây:  https://support.google.com/google-ads/answer/2456096

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095