Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo đề xuất thì bao lâu bạn nên lặp lại quy trình lập kế hoạch ngân sách một lần?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo đề xuất thì bao lâu bạn nên lặp lại quy trình lập kế hoạch ngân sách một lần?

  • Hàng tuần
  • Hàng tháng
  • Hàng ngày
  • Hàng năm

Giải thích: Bạn nên lặp lại quy trình lập kế hoạch ngân sách Hàng tháng vì các chiến dịch Google Ads bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như Thời vụ, phiên đấu giá biến động và đối thủ cạnh tranh. Lặp lại quy trình lập kế hoạch ngân sách hàng tháng sẽ tối đa hóa cơ hội phát triển của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095