Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mỗi một doanh nghiệp đều khác biệt — kể cả doanh nghiệp của bạn! Dựa vào những mục tiêu được mô tả bên dưới, hãy chọn loại chiến dịch có thể hỗ trợ tốt nhất để bạn đạt được những mục tiêu đó

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mỗi một doanh nghiệp đều khác biệt — kể cả doanh nghiệp của bạn! Dựa vào những mục tiêu được mô tả bên dưới, hãy chọn loại chiến dịch có thể hỗ trợ tốt nhất để bạn đạt được những mục tiêu đó. Kéo và thả từng đáp án vào đúng ô.

  • Hiển thị – Tăng nhận thức về thương hiệu khi người dùng đang duyệt nội dung mà họ quan tâm trực tuyến.
  • Mua sắm – Quảng cáo sản phẩm của bạn, chia sẻ thông tin chi tiết về khoảng không quảng cáo và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến hoặc cửa hàng thực của bạn.
  • Tìm kiếm – Thúc đẩy hành động trên trang web của bạn khi người dùng đang tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự.
  • Video – Tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn trên quy mô lớn và làm cho câu chuyện của doanh nghiệp bạn trở nên sống động.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095