Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là một công cụ của Google và YouTube hỗ trợ mục tiêu nhận thức về sản phẩm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là một công cụ của Google và YouTube hỗ trợ mục tiêu nhận thức về sản phẩm?

  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng trong thị trường
  • Sự giống nhau
  • TrueView cho phạm vi tiếp cận

Câu trả lời đúng là: TrueView cho phạm vi tiếp cận HOẶC Video nổi bật trên trang đầu HOẶC Quảng cáo đệm

TrueView cho phạm vi tiếp cận thúc đẩy nhận thức và tối ưu hóa để có phạm vi tiếp cận hiệu quả cao và được mua trên CPM mục tiêu, bằng cách sử dụng định dạng trong luồng có thể bỏ qua.
Loại phụ “Quảng cáo đệm” giúp tiếp cận người xem trên YouTube và trên web bằng các quảng cáo đệm được tối ưu hóa để đạt được số lần hiển thị hiệu quả.
Với Quảng cáo trên trang đầu của YouTube, bạn có thể giới thiệu thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ở định dạng quảng cáo dựa trên video gốc xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Trang chủ YouTube trên tất cả các thiết bị. Quảng cáo trên trang đầu của YouTube lý tưởng cho những người muốn tăng phạm vi tiếp cận hoặc nhận thức lớn.

.

.

.

Một trong những sản phẩm nâng cao nhận thức của Google và YouTube là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095