Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo đang tìm cách cải thiện chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình. Trên trang Đề xuất của Google Ads, anh ấy nhận thấy rằng Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình có điểm tối ưu hóa là 75%. Điều đó có nghĩa là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo đang tìm cách cải thiện chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình. Trên trang Đề xuất của Google Ads, anh ấy nhận thấy rằng Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình có điểm tối ưu hóa là 75%. Điều đó có nghĩa là gì?

  • Chiến dịch đang hoạt động tốt hơn 75% của tất cả các chiến dịch tìm kiếm.
  • Điểm số của chiến dịch có 75% khoảng trống để cải thiện.
  • Chiến dịch đang hoạt động dưới ngân sách 25%.
  • Điểm số của chiến dịch có 25% khoảng trống để cải thiện.

Câu trả lời đúng là: Điểm số của chiến dịch có 25% khoảng trống để cải thiện.

.

.

.

Theo đang tìm cách cải thiện chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google. Trên trang Đề xuất Google Ads của mình, anh ấy nhận thấy rằng Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình có điểm tối ưu hóa là 75%

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095