Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên dùng Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm khi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên dùng Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm khi nào?

  • Để tiếp cận những khách hàng mới có chung hành vi và đặc điểm của phân khúc đối tượng tiếp thị lại của bạn
  • Để xác định khách hàng trung thành và mở rộng phạm vi tiếp cận với những người giống với khách hàng của bạn
  • Để tiếp cận mọi người, dựa trên tiêu chí nhân khẩu học nâng cao
  • Để tiếp cận những người đã tương tác với trang web của bạn trong quá khứ

Câu trả lời đúng là: Để tiếp cận những người đã tương tác với trang web của bạn trong quá khứ

.

.

.

Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA) là một tính năng cho phép bạn tùy chỉnh chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình cho những người trước đây đã truy cập trang web của bạn , đồng thời điều chỉnh giá thầu và quảng cáo của bạn cho phù hợp với những khách truy cập này khi họ đang tìm kiếm trên Google và các trang web đối tác tìm kiếm. Một số người đang tìm kiếm từ khóa của bạn có thể đã tương tác với trang web của bạn trong quá khứ. Ví dụ:

  1. Họ có thể đã truy cập trang chủ của bạn.
  2. Họ có thể hoàn toàn mới đối với trang web của bạn và chưa khám phá ra công việc kinh doanh đáng kinh ngạc của bạn
  3. Họ có thể đã thêm các mặt hàng vào giỏ hàng trên trang web của bạn, nhưng sau đó lại bỏ nó.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095